CHÍNH SÁCH VẬ N CHUYỂN - GIAO NHẬN

CHÍNH SÁCH VẬ N CHUYỂN - GIAO NHẬN

Ngày đăng: 02/11/2023 12:32 PM

    Chính sách vận chuyển, giao nhận
    + . Tại khu vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký.
    + . Tại các khu vực khác: Khách hàng nhận hàng tại kho hàng của công ty.

    Chia sẻ: